İLK MÜSLÜMANLAR

Hz. Muhammed’in (s.a.s) yaşamına tanıklık etmiş olan “İlk Müslümanlar”, sadece mümin kullara değil, ahlak ve erdemi sancak edinmiş tüm insanlara en iyi örneği teşkil eder. Nitekim Hz. Muhammed (s.a.s), “En hayırlı nesil benim dönemimde yaşayanlardır. Sonra onları izleyenler, sonra onların ardından gelenlerdir.” buyurmuştur. Prof. Asma Afsaruddin, bu hadis-i şerif gereğince, İlk Müslümanları tanımamız gerektiğine dikkat çekiyor.

İlk Müslümanlar – Tarih ve Bellek, dönüşümü savunan Müslümanlar ile geleneksel katı kuralcı İslamcıları ve erken dönem kaynaklar ile geç dönem kaynakları karşılaştırıyor, aralarındaki farkları ortaya koyuyor. Sadece ilk Müslümanların değil, günümüz Müslümanlarının da aynı sorunlara çözüm arayışında olduğunu örneklerle ele alan Prof. Afsaruddin, Müslümanlık tarihinin geçmişi ile günümüzü arasında sorgulayıcı bir köprü kuruyor.

Tuti Kitap’tan çıkan bu eser, İslam’ın biçimlendiği dönemde (erken dönem İslam tarihinde) gerçekleşen önemli olayları, fikir, eğilim, cemaatleşme anlayışını toplumsal ve siyasi dili ortaya koyarak irdeliyor. Bununla birlikte Müslümanların, İslam’ın ve İslam toplumlarının tarihsel gelişimini anlayarak duruşunu sağlamlaştırabileceğini, bunun için de bir rehber niteliği taşıyan Selef-i Salihin’in mirasının hakkıyla bilinmesi gerektiğini vurguluyor.

Orijinal adı “The First Muslims” olan İlk Müslümanlar; din, velayet, ümmet ve ahlak kavramlarını sorgulamak üzere okurlarıyla buluşmayı bekliyor.


Tweets

Facebook

15 hours ago

Tuti Kitap

"İnsanın en çok kimi değiştirmesi gerekir?
- Kendisini.

Peki insan en çok kimi değiştirmek ister?

- Çevresindeki insanları!" @arbayzan

#aklıkarışık
#alirızabayzan
#tutikitap

#kitap #oku #tasavvuf #nefs #akıl #psikoloji #karışık #mücadele #kişilik #nefs #ego #bencillik #benlik #kişiselgelişim #sufi #hayat #kitaplık #neokuyorum #tavsiyekitap #kitapkurdu #kitapağacı #kitapkardeşliği #değişim
...

View on Facebook

3 days ago

Tuti Kitap

"Çocuklar '-mış gibi' yapılan her şeyi anlar. Onların, biz yetişkinler gibi perdeleri yoktur." Berin Tuncel

#kendinedoğmak
#rberintuncel
#tutikitap

#kitap #oku #okumak #kitaplık #hayat #insan #nefspsikolojisi #psikoloji #kendinolmak #kişiselgelişim #çocuk #iletişim #ebeveyn #aile
...

View on Facebook

Adres

TutiKitap bir Nefesyayınevi markasıdır

Bağdat Cad. No:167/2 B Blok D:4 Çatırlı Apt. Kat:2 Göztepe Kadıköy / İstanbul

irtibat@tuti.com.tr+90 216 359 10 20+90 216 359 40 92